Skip to main content
projekty domów nowoczesnych

Na co należy zwrócić uwagę lokalizując dom na działce?

Każda działka ma swoje uwarunkowania, które są istotne dla lokalizacji domu na niej. Najważniejsze są: uwarunkowanie fizyczne działki, uwarunkowanie planistyczne, uwarunkowanie wynikające z przepisów, ewidencja gruntu, media lub ich brak, a także sąsiedztwo (to, co znajduje się wokół działki i może mieć wpływ, szybszy lub wolniejszy, na inwestycję). Poznaj dokładne uwarunkowania, które pozwolą Ci na zainwestowanie w idealną działkę i wybudowanie na niej wymarzonego domu!

Uwarunkowanie fizyczne działki

Uwarunkowanie takie badamy względem wielkości działki, kształtu, a nawet orientacji względem stron świata. Najważniejsza oczywiście jest wielkość, bo kiedy działka będzie za mała, nic konkretnego nie uda się na niej wybudować. Prawo Budowlane za działkę budowlaną uznaje ten teren, który umożliwia realizację zamierzenia budowlanego. Kształt jest równie ważny, bo kiedy teren będzie zbyt wąski, wówczas również nie postawimy tam domu. Najlepszy kształt na idealną działkę to tak zwany „foremny”, zbliżony możliwie jak najbardziej do kwadratu. Warto również pamiętać o tym, iż za domem lub przed nim chcemy mieć podjazd, a nawet mały, czy większy ogródek. Wszystko przed kupnem trzeba dobrze przemyśleć, dlatego polecamy zasięgnięcie po pomoc biura projektowego przy osadzaniu i projekcie domu. Specjaliści pomogą Wam dobrać idealną działkę do wymarzonego domu, a także podpowiedzą nowe, świetne pomysły, które będą pasować.

Uwarunkowania planistyczne

W pierwszej kolejności należy zorientować się, czy dana działka objęta jest MPZP. Jeżeli nie jest, należy udać się do urzędu i tam uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Następnie należy dokładnie skontrolować wymogi w zakresie: maksymalna powierzchnia domu na działce, jaka powierzchnia terenu ma być niezabudowanym trawnikiem, jak wysoki dom możemy postawić, jaki kształt oraz forma dachu jest dopuszczona oraz iloraz powierzchni działki do zabudowy domu. Masz wątpliwości względem budowy nowego domu? Skorzystaj z oferty profesjonalnego biura projektowego! Doświadczeni architekci doradzą Ci, gdzie najlepiej postawić dom oraz przygotują nowoczesny projekt domu.

Architekt Rzeszów - projekty wnętrz i domów

Uwarunkowania wynikające z przepisów

Tutaj w skład wchodzi sprawdzenie: warunków technicznych, dopuszczalnej odległości od granicy, dostęp do drogi publicznej. Należy również sprawdzić, czy dana działka nie leży w obszarze chronionym, pod względem przyrodniczym lub archeologicznym. Jeżeli tak jest, wówczas będziemy mocno ograniczeni względem przepisów dotyczących ochrony przyrody i zabytków.

Ewidencja gruntu

Chodzi o to, że jeżeli część gruntu, którą obejmuje nasza działka, jest rolna lub leśna, wówczas musimy dowiedzieć się, czy nie powinniśmy tej części odrolnić lub wyłączyć go z produkcji leśnej.

Media lub ich brak

Powinniśmy zorientować się, czy przez naszą działkę nie przebiegają sieci, infrastruktura, takie jak: podziemne sieci, rowy przyrożne, napowietrzne linie elektroenergetyczne, a także urządzenia melioracyjne. Warto również sprawdzić, co podłączone zostało do danej działki.

Sąsiedztwo

Sprawdzenie, co jest wokół naszej działki i jaki może mieć wpływ na dana inwestycję. Ważne jest również, aby dokładnie orientować się tym, jaka odległość od sąsiednich obiektów oddziela nasz budynek. Na ten temat zawarte jest wiele informacji w przepisach. To samo dotyczy bliskiego położenia lasu. Jeżeli las będzie znajdować się od naszego budynku w odległości mniejszej niż 12 metrów, wówczas zabudowa nie może zostać wykonana z elementów, które rozprzestrzeniają ogień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *