Skip to main content
Montaż klimatyzacji Sevro

Wymagane uprawnienia do montażu i serwisu klimatyzacji

Klimatyzacja zyskuje coraz większą popularność. Tym samym jest ona coraz częściej montowana w domach, ale również i w biurach oraz innych miejscach użyteczności publicznej. Warto wiedzieć jednak, że jej montaż oraz użytkowanie muszą być zgodne z aktualnymi przepisami. Kto może montować klimatyzatory i jakie są wymogi z tym związane? Odpowiadamy na szereg istotnych pytań, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Klimatyzacja Kraków

Czym jest ustawa F-gazowa?

Polityka UE już od dawna związana jest z dążeniem do redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Te, które wywołują efekt cieplarniany, nazywane są F-gazami. Do tej grupy zalicza się substancje chłodzące, które stosowane są w systemach chłodzących i zawierają fluor R404A, R134A oraz R32. W roku 2015 weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego od 2020 r. zakazane jest stosowanie czynników R507A oraz R404A. Z kolei za przyjazny dla środowiska uznany został czynnik chłodniczy R32, który zapewnia dodatkowo wysokie bezpieczeństwo i wydajność. To właśnie on będzie obowiązkowy w klimatyzatorach po roku 2025.

Jak ustawa dzieli urządzenia klimatyzacyjne?

W ustawie F-gazowej urządzenia klimatyzacyjne zostały podzielone na 4 kategorie. Klasyfikacja uzależniona jest od ilości czynnika w danym urządzeniu. Tak więc kategorię A stanowią klimatyzatory, kategorię B klimatyzatory ścienne typu SPLIT i Multisplit, zaś kategorię C i D urządzenia z dużymi ilościami czynnika (odpowiednio od 30 do 300 kg i powyżej 300 kg) w układzie.

Montaż klimatyzacji Sevro

Kto może zajmować się montowaniem klimatyzatorów?

Certyfikaty dla przedsiębiorców wydawane są bezterminowo, co reguluje ustawa z dn. 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Certyfikaty te wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Powinien je posiadać każdy przedsiębiorca, który wykonuje czynności, związane z instalacją, konserwacją, serwisowaniem, naprawą oraz likwidacją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, które zawierają gazy cieplarniane. Stosownym certyfikatem powinny legitymować się również firmy, zajmujące się instalacją czy serwisowaniem stacjonarnych systemów ochrony pożarowej. Oprócz sprawdzenia certyfikatów warto rozeznać się również w tym, jaka jest oferowana cena klimatyzacji z montażem, gdyż poszczególne firmy przygotowały zróżnicowane oferty dla potencjalnych klientów.

Jakie są wymagania, związane z montażem klimatyzacji?

Wymagania takie zostały bardzo dokładnie określone przez ustawę F-gazową. To przede wszystkim założenie karty urządzenia z kategorii A w terminie do 15 dni roboczych od momentu instalacji danego klimatyzatora. Adekwatny wpis na karcie powinien pojawić się również w podobnym terminie, jeśli w urządzeniu zostaną przeprowadzone czynności serwisowe. Wpisów może dokonywać wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia f-gazowe, czyli tzw. certyfikat dla personelu. Dokumenty takie powinien posiadać również każdy pracownik, który dokonuje jakichkolwiek czynności na urządzeniach, obejmowanych przez ustawę f-gazową, niezależnie od tego, czy będzie to instalacja, czy serwis klimatyzacji. Ustawa nakłada również konieczność przeprowadzania regularnych kontroli, których częstotliwość związana jest ściśle z ilością napełnienia czynnikiem. Brak respektowania tych przepisów wiąże się z karą grzywny. Dlatego też warto zaufać specjalistom z sevro.pl, by mieć pewność, że montaż i serwis klimatyzacji będzie nie tylko w pełni profesjonalny, ale również zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

Komentarzy (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *