Skip to main content
Przystanek Mindfulness - praktyka uważności

Mindfulness w terapii współuzależnienia

Człowiek od wieków próbuje poradzić sobie z trapiącymi go problemami. Przez kolejne dziesiątki lat rozmaite nurty filozoficzne, badacze naukowi, twórcy nurtów psychoterapeutycznych, a nawet religie starają się ulżyć jednostce w doświadczaniu cierpienia. Na gruncie podobnych doświadczeń wyrosła koncepcja mindfulness. Czym jest i jak można wykorzystać ją w terapii współuzależnienia?

Przystanek Mindfulness Warszawa - praktyka uważności

O mindfulness

Mindfulness jest częścią tzw. trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Początkowo koncepcja ta odnosiła się wyłącznie do minimalizowania stresu i zapobieganiu nawrotom epizodów depresji. Dziś natomiast to swoisty styl życia, polegający na treningu umysłu i dążeniu co tzw. uważności. Mindfulness wywodzi się z praktyk buddyjskich, choć przez lata koncepcja ta zupełnie straciła swój religijny charakter. Wspomniany już trening polegać ma na celowym nakierowaniu uwagi na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu w danej chwili. To swego rodzaju świecka medytacja, odnosząca się do uczuć, ciała, umysłu i jego przedmiotów. Redukcja stresu poprawia jakość życia i wpływa na umiejętność dbania o siebie. Dzięki połączeniu tych technik z terapią poznawczo-behawioralną, możliwe było powstanie wyjątkowej terapii poznawczej, której założenia oparte zostały na uważności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mindfulness – poznać sposoby na wyłącznie tzw. „trybu autopilota” i opanować umiejętność bycia uważnym, odwiedź stronę Przystanek Mindfulness, która podpowiada, jak w inny sposób odnosić się do swoich doświadczeń i wyjść poza stare schematy działania umysłu.

Wpływ uzależnienia na bliskich

Uzależnienie jednej osoby determinuje zarówno samopoczucie, jak i funkcjonowanie wszystkich osób, znajdujących się w jej otoczeniu. Najbardziej odczuwają to najbliżsi – małżonkowie lub partnerzy, rodzice, a w najgorszym przypadku również i dzieci. Życie u boku osoby uzależnionej nie jest łatwe. Nic dziwnego, że relacja ta jest nieustannie źródłem stresu, który wyznacza standardy codziennego funkcjonowania. Stałe próby przystosowania się do zaistniałej sytuacji, powodują rozwój współuzależnienia, a wraz z nim destrukcyjnych mechanizmów adaptacyjnych.

Kursy Mindfulness - Przystanek Mindfulness

Osoba współuzależniona działa według stałego schematu, próbując nieustannie kontrolować osobę uzależnioną, by nie dopuścić do kolejnych zachowań, które destabilizują codzienne życie. Jest to działanie niezwykle absorbujące, choć z góry skazane na porażkę. Nic dziwnego, że dominującymi uczuciami stają się lęk, bezradność i bezsilność, a wzbudzone nadzieje zostają pogrzebane wraz z kolejnymi niepowodzeniami. Osoby współuzależnione przestają dbać o siebie, zaniedbują dotychczasowe pasje, znajomych i własne zdrowie. A wszystko wyłącznie po to, by nie doszło do sytuacji, na które i tak nie mają wpływu.

Mindfulness a terapia współuzależnień

Mindfulness może odegrać znaczącą rolę w terapii współuzależnień. Koncepcja dąży bowiem do skoncentrowania się na sobie samym, na aktualnym stanie, przeżyciach, odczuciach i wydarzeniach, które rozgrywają się w najbliższej przestrzeni. Dzięki temu umysł zostaje wyłączony z planowania przyszłości i zmartwień o to, co może się wydarzyć za kilka godzin czy dni. W świeckiej medytacji nie ma miejsca na rozpamiętywanie porażek i decyzji, które miały wpływ na życie poszczególnych osób, a także konsekwencji, płynących z podejmowanych działań. Liczy się bowiem tu i teraz.

Mindfulness daje szansę na wyjście ze spirali negatywnych myśli i skupianiu uwagi wyłącznie na osobie uzależnionej. Jednak niesie ze sobą również i dodatkowe korzyści. To przede wszystkim odbudowanie ładu i harmonii wewnętrznej oraz ponowne nawiązanie kontaktu z własnym „ja”. To również proces akceptowania swoich myśli, które nie zawsze są zgodne z odgórnie narzuconymi standardami. Być może są nawet niepoprawne, ale w tym przypadku chodzi raczej o ich akceptację, niż wyeliminowanie. Mindfulness uczy, jak podejmować decyzję w oparciu o racjonalne obserwacje, a nie automatyczne reakcje. Połączenie tych technik z terapią poznawczo-behawioralną dało szansę na modyfikowanie swoich działań tak, aby służyły one danej osobie, dając silną podstawę do obserwowania swoich myśli, odczuć i potrzeb i kreowania codzienności w oparciu o te właśnie obserwacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *